• Thông dụng

  Động từ

  To smear, to stain (nói khái quát)
  bôi bác mặt mày để đóng vai hề
  to smear one's face and act as a clown; to make up one's face grotesquely for a clown's part
  tác phẩm bôi bác cuộc sống với dụng ý xấu rệt
  the work smears life with an obvious bad intention
  To perform carelessly, to do by halves
  làm vội vàng như thế chỉ bôi bác ra thôi
  to do one's work so hastily is to do it by halves
  viết bôi bác mấy chữ cho xong
  to scribble down a few words in a perfunctory way
  không tha thứ lối làm ăn bôi bác cẩu thả
  the careless, perfunctory style of work should not be tolerated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X