• Thông dụng

  Danh từ
  Soya cheese
  chao đèn
  Lamp-shade

  Động từ

  To dip in water and wash by rocking
  chao chân cầu ao
  to wash one's feet at a pond's pier by rocking them in the water
  chao rổ rau
  to wash a basket of vegetables by rocking it in the water
  To rock, to swing
  con thuyền chao qua chao lại như đưa võng
  the boat rocked like a hammock

  Từ cảm

  Oh
  chao trăng đẹp quá
  oh, how beautiful the moon is!

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wander
  cordless telephone
  rigging screw
  rope
  cái kẹp chão
  rope clamp
  cái kẹp dây (chão, thừng)
  rope clamp
  chão cáp không bện
  nonstranded rope
  chão gai thua sizan
  sisal rope
  chão mang tải
  carrier rope
  chão mang tải
  carrying rope
  chão Manila
  Manila rope
  chão phao
  buoy rope
  chão đầu mối
  button rope
  chão đỡ
  supporting rope
  chão được sơn hắc ín
  tarred rope
  dây chão
  rope block
  dây chão bện
  manila rope
  dây chão nối
  spliced rope
  giá chão
  rope holder
  sự dây chão
  rope marking
  tao (thừng, chão)
  rope strand
  turnbuckle
  pot

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  porridge
  tackle
  pan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X