• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  feeder

  Giải thích VN: Đường dây truyền sóng cao tần từ máy phát tuyến hay máy thu đến ăngten. Dây dẫn điện dùng để phân phối điện từ trung tâm phân phối chính tới các trung tâm phân phối [[phụ. ]]

  bộ của fiđơ
  feeder compensation unit
  fiđơ ăng ten
  aerial feeder
  fiđơ dây hở
  open wire feeder
  fiđơ làm cân bằng
  equalizing feeder
  fiđơ ngõ cụt
  dead-ended feeder
  fiđơ nhiều dây
  multiple feeder
  fiđơ phân nhánh
  distribution feeder
  fiđơ đơn
  single feeder
  fiđơ đường trung chuyển
  trunk feeder
  hộp fiđơ
  feeder box
  khuỷu fiđơ
  feeder branch
  trụ fiđơ
  feeder pillar
  đầu fiđơ vào
  feeder lead-in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X