• Thông dụng

  Danh từ.

  Front.
  mặt tiền của một căn nhà
  the front of a building.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  turning surface

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  facade
  face

  Giải thích VN: Bất kỳ một đặc điểm hoặc cấu trúc nào được coi nét tương đồng nhất định với gương mặt, chẳng hạn như phía trước hoặc bề ngoài; cách sử dụng cụ thể bao gồm: mặt trước hoặc tường của một tòa nhà hoặc các cấu [[khác. ]]

  Giải thích EN: Any of various features or structures thought to resemble the human face; i.e., a front or outward surface; specific uses include: the front surface or wall of a building or other structure..

  front
  mặt tiền máy ảnh
  camera front
  heading face
  superior surface

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X