• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gin
  hoist
  cần trục palăng
  hoist crane
  palăng dây xích
  chain hoist
  palăng kéo tay
  hand hoist
  palăng khí nén
  air hoist
  palăng khí nén
  pneumatic hoist
  palăng máy
  motor hoist
  palăng xích
  chain hoist
  palăng xích
  hoist chain
  palăng điện
  electric hoist
  lift
  cáp palăng cần trục
  topping lift cable
  palăng cần trục
  topping lift
  pulley
  múp, palăng
  pulley block
  palăng an toàn
  safety pulley block
  palăng kéo bằng tay
  hand pulley block
  palăng kiểu không khí nén
  pneumatic pulley block
  palăng nâng
  block and pulley
  palăng nâng
  pulley tack
  palăng nâng
  pulley tackle
  palăng nâng hàng
  pulley tackle
  palăng vi sai
  differential pulley
  palăng xích
  chain pulley block
  palăng điện
  electric pulley block
  ròng rọc palăng
  block and pulley
  pulley block
  palăng an toàn
  safety pulley block
  palăng kéo bằng tay
  hand pulley block
  palăng kiểu không khí nén
  pneumatic pulley block
  palăng xích
  chain pulley block
  palăng điện
  electric pulley block
  pulley lift
  tackle
  cầu trục kiểu palăng
  traveling bridge crane with tackle
  cụm palăng
  tackle block
  palăng 2 nhánh
  two-part line tackle
  palăng cáp
  rope tackle block
  palăng móc
  luff tackle
  palăng cuộn
  winding tackle
  palăng hai ròng rọc
  gun tackle
  palăng kiểu ba nhánh
  three-part line tackle
  palăng nâng
  block and tackle
  palăng nâng
  lifting tackle
  palăng nâng
  pulley tackle
  pălăng nâng
  purchase tackle
  palăng nâng hàng
  hoisting tackle
  palăng nâng hàng
  pulley tackle
  tackle block
  palăng cáp
  rope tackle block
  tackle tack
  tacle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X