• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  integer

  Giải thích VN: số không phần thập phân (0, 1, 25, 173, 1032, .[[..]]). Giá trị số nguyên thể hơn, bằng hoặc lớn hơn [[0. ]]

  biểu thức số nguyên
  integer expression
  chia hết cho một số nguyên
  divisible by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  division of a fraction by an integer
  chuyển đổi số nguyên-con trỏ
  integer-pointer conversion
  giá trị kiểu số nguyên
  integer value
  kiểu số nguyên
  integer type
  lập trình số nguyên
  integer programming
  số nguyên âm
  negative integer
  số nguyên chẵn
  even integer
  số nguyên dấu
  signed integer
  số nguyên dương
  positive integer
  số nguyên Gauss
  complex integer
  số nguyên Gauss
  Gaussian integer
  số nguyên không âm
  non-negative integer
  số nguyên nhiều chữ số
  mulidigit integer
  số nguyên nhiều chữ số
  multidigit integer
  số nguyên nhỏ
  small integer
  số nguyên phức
  complex integer
  số nguyên tự nhiên
  non-negative integer
  sự chuyển đổi số nguyên dài
  long integer conversion
  ước số của một số nguyên
  divisor of an integer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Integer (INT)
  integer number
  số nguyên Gauxơ
  gauss integer number
  integral number
  integral value
  integrals
  whole number

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  integer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X