• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  criss-cross

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  suspended insulator
  suspension insulator
  suspension isolator
  halt
  hanger
  sự treo bằng móc
  inserted hanger
  hanging
  sự treo tấm ốp
  tile hanging
  hanging-up
  hang-up
  hinge
  suspension
  sự treo (bằng xích)
  chain suspension
  sự treo bằng bản lề
  articulated suspension
  sự treo bằng cáp
  cable suspension
  sự treo bằng dây mềm
  cord suspension
  sự treo bằng hai dây
  bifilar suspension
  sự treo bằng một dây
  unitilar suspension
  sự treo bằng xích
  catenary suspension
  sự treo dây dẫn
  wire suspension
  sự treo dây dạng xích
  catenary suspension
  sự treo gông
  yoke suspension
  sự treo kiểu xích kép
  double catenary suspension
  sự treo kiểu xích đơn giản
  simple catenary suspension
  sự treo vấu
  nose suspension
  sự treo quá trình
  process suspension
  sự treo riêng lẻ
  individual suspension
  sự treo thanh
  bar suspension
  sự treo trên 3 điểm
  three-point suspension
  sự treo trên lỗ
  spring suspension
  sự treo võng hỗn hợp
  compound catenary suspension
  sự treo xích nghiêng
  inclined catenary suspension
  sự treo đơn dải
  unifilar suspension
  sự treo đứng
  vertical suspension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X