• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bias
  cast
  cocking
  declination
  deflection
  sự lệch (dây dọi) do địa hình
  topographic deflection
  sự lệch của cánh liệng
  aileron deflection
  sự lệch dòng sông
  river deflection
  lệch ngưỡng âm (thanh)
  deflection of sound threshold
  sự lệch ổn định
  steady deflection
  sự lệch từ tính
  magnetic deflection
  sự lệch đối xứng
  symmetrical deflection
  deflexion
  departure
  deviation
  sự lệch áp
  voltage deviation
  sự lệch bên
  lateral deviation
  sự lệch chuẩn
  standard deviation
  sự lệch giếng khoan
  hole deviation
  sự lệch hình
  figural deviation
  sự lệch hướng còn (của sóng mang)
  residual deviation (ofa carrier)
  sự lệch hướng của đỉnh pha
  peak phase deviation
  sự lệch hướng danh định
  nominal deviation
  sự lệch hướng sóng mang
  carrier deviation
  sự lệch hướng tần số của hệ FM
  frequency deviation of the FM system
  sự lệch hướng tần số MF
  frequency deviation (FM)
  sự lệch hướng đỉnh nhiều kênh
  multi-channel peak deviation
  sự lệch pha
  phase deviation
  sự lệch tần số
  frequency deviation
  sự lệch từ
  magnetic deviation
  sự lệch tuyệt đối
  absolute deviation
  dislocation
  sự lệch mạng
  dislocation density
  displacement
  distortion
  sự lệch các con lăn
  distortion of rollers
  drift
  sự lệch con quay
  gyro drift
  misadjustment
  oblique setting
  pitch
  twisting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X