• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ascent
  elevation
  sự nâng mặt phố
  street elevation
  sự nâng riêng lẻ
  individual elevation
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  molecular elevation of boiling point
  hoist
  hoisting
  sự nâng bằng điện
  electric hoisting
  sự nâng
  package hoisting
  sự nâng cân bằng
  balanced hoisting
  sự nâng kiện
  package hoisting
  lift
  sự nâng dao tự động (khi chạy không) (máy bào)
  self-acting lift of tool
  sự nâng giấy
  paper lift
  sự nâng nhân tạo
  artificial lift
  sự nâng đen
  black lift
  lifting
  sự nâng
  package lifting
  sự nâng cân bằng
  balanced lifting
  sự nâng cọc
  pile lifting
  sự nâng kiện
  package lifting
  sự nâng kiểu chân không
  vacuum lifting
  raise
  raising
  sự nâng nghiêng
  raising screw
  upheaval
  uplift
  sự nâng lên của nền
  basement uplift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X