• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  disturbance

  Giải thích VN: Sự nhiễu trong điều kiện thông thường hoặc đang tồn tại, thường dùng: hướng các tín hiệu lệnh không mong muốn vào hệ thống điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: An interference with normal or existing conditions; specific uses include:the introduction of an unwanted command signal into a control system..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  failure
  interference
  sự nhiễu bộ nhớ
  storage interference
  sự nhiễu cảm ứng
  inductive interference
  sự nhiễu chéo
  crosstalk interference
  sự nhiễu do xuyên âm
  cross-talk interference
  sự nhiễu kênh chung
  common channel interference
  sự nhiễu nhân tạo
  man-made interference
  sự nhiều nhiễm sắc thể
  chromosomal interference
  sự nhiễu quang
  optical interference
  sự nhiễu sắc thể âm tính
  negative interference
  sự nhiễu số
  digital interference
  sự nhiễu sóng
  wave interference
  sự nhiễu tuyến điện
  radio interference
  sự nhiễu xuyên âm
  crosstalk interference
  sự nhiễu điện từ
  EMI (electromagneticinterference)
  sự nhiễu động điện từ
  electromagnetic interference
  malfunction
  perturbation
  sự nhiễu loạn từ
  magnetic perturbation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X