• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  equilibrium flash vaporization

  Giải thích VN: Một quy trình trong đó một dòng liên tục của việc cấp chất lỏng đã bị bay hơi một phần trong thùng hay trong xylanh, trong khi hơi các phần chất lỏng liên tục được rút ra, tạo ra một trạng thái cân bằng giữa hơi chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A procedure in which a continuous stream of liquid feed is partially vaporized in a vessel or column, while vapor and liquid portions are continuously withdrawn, creating the vapor-liquid equilibrium. Also, SIMPLE CONTINUOUS DISTILLATION, CONTINUOUS EQUILIBRIUM VAPORIZATION.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X