• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  butterfly
  van bướm cuối cống tháo nước
  free discharge butterfly valve
  van bướm điều tiết
  butterfly damper
  van bướm điều tiết
  butterfly valve
  van bướm đóng-mở
  on/off butterfly valve
  butterfly cock
  butterfly damper
  butterfly gate valve
  butterfly governor
  butterfly throttle-valve
  butterfly value
  butterfly valve

  Giải thích VN: Một đĩa tròn các khớp nối cho phép nhiên liệu chỉ chảy theo một hướng; dùng bên trong ống dãn hoặc hệ thống thông gió để điều hòa dòng chảy; thường được dùng kèm với bộ điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: A circular disc having hinges that allow fluid to flow in only one direction; used inside a pipe or ventilating system to regulate the flow of its contents; often used with a controller. Also, butterfly damper.

  van bướm cuối cống tháo nước
  free discharge butterfly valve
  van bướm đóng-mở
  on/off butterfly valve
  choke
  clack
  clapper valve
  damper flap
  flap valve
  leaf valve
  shutter
  throttle
  van bướm ga
  throttle valve
  throttle valve
  valve
  van bướm cuối cống tháo nước
  free discharge butterfly valve
  van bướm ga
  throttle valve
  van bướm điều tiết
  butterfly valve
  van bướm đóng-mở
  on/off butterfly valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X