• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:26, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 17: Dòng 17:
  ::Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận.
  ::Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận.
  -
  =====Hoàn toàn; trọn vẹn;rất lớn, rất nhiều=====
  +
  =====Hoàn toàn; trọn vẹn; rất lớn, rất nhiều=====
  ::[[That]] [[woman]] [[is]] [[a]] [[thorough]] [[nuisance.]]
  ::[[That]] [[woman]] [[is]] [[a]] [[thorough]] [[nuisance.]]
  ::Người đàn bà đó là một kẻ chuyên môn quấy rầy.
  ::Người đàn bà đó là một kẻ chuyên môn quấy rầy.

  Hiện nay

  /'θʌrə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoàn toàn; kỹ lưỡng; thấu đáo; triệt để; không hời hợt
  to take a thorough rest
  hoàn toàn nghỉ ngơi
  to give the room a thorough cleaning
  dọn dẹp căn phòng sạch như li như lai
  Cẩn thận; tỉ mỉ; chu đáo
  He's a slow worker but very thorough
  Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận.
  Hoàn toàn; trọn vẹn; rất lớn, rất nhiều
  That woman is a thorough nuisance.
  Người đàn bà đó là một kẻ chuyên môn quấy rầy.
  It was a thorough waste of time.
  Thật lãng phí nhiều thời gian.

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  toàn diện

  Kỹ thuật chung

  chu đáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X