• /æk'seʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đến gần, sự tiếp kiến
  Sự lên ngôi, sự nhậm chức; sự đến, sự đạt tới
  accession to the throne
  sự lên ngôi
  accession to office
  sự nhậm chức
  accession to manhood
  sự đến tuổi trưởng thành
  Sự tăng thêm, sự thêm vào; phần thêm vào
  an accession to one's stock of knowledge
  sự góp thêm vào cái vốn hiểu biết
  Sự gia nhập, sự tham gia
  accession to an international treaty
  sự tham gia một hiệp ước quốc tế
  Sự tán thành

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đăng kí

  Kinh tế

  gia nhập
  phần thêm vào
  sự tăng thêm
  thêm vào
  vật bổ sung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X