• (đổi hướng từ Bailed)
  /beil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) tiền bảo lãnh
  Người bảo lãnh
  ( crikê) một trong hai thanh ngang nằm trên bộ cọc gôn
  to admit sb to bail
  cho tạm tự do ở ngoài với điều kiện nộp tiền bảo lãnh
  to forfeit one's bail
  không ra hầu toà
  to stand bail for sb
  o go bail for someone
  (pháp lý) trả tiền bảo lãnh cho người nào, đứng ra bảo lãnh cho ai
  to offer bail
  xin nộp tiền bảo lãnh để được tạm tự do ở ngoài
  out on bail
  tạm được tự do ở ngoài sau khi đã đóng tiền bảo lãnh
  To produce (bring in, render, surrender to) one's bail
  Ra toà sau khi hết hạn bảo lãnh

  Ngoại động từ

  Đóng tiền bảo lãnh cho ai được tạm tự do ở ngoài
  Tát (nước trong thuyền) ra bằng gàu
  to bail out
  (quân sự) nhảy dù khỏi máy bay

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  quai (cầm)

  Hóa học & vật liệu

  bộ thanh thép

  Kỹ thuật chung

  bơm hút
  cung
  gáo
  gầu
  vòng
  bail handle
  vòng nắm (cửa)

  Kinh tế

  bảo chứng
  người bảo lãnh cho tại ngoại
  tiền bảo lãnh
  tiền bảo lãnh cho tại ngoại
  việc bảo lãnh

  Địa chất

  thùng, ben, gầu, gàu, gáo, quai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  lade , ladle , scoop
  phrasal verb
  jump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X