• (đổi hướng từ Beans)
  /bi:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đậu
  Hột (cà phê)
  (từ lóng) cái đầu
  (từ lóng) tiền đồng
  not to have a bean
  không một xu dính túi
  not worth a bean
  không đáng một trinh

  Cấu trúc từ

  to be full of beans
  hăng hái, sôi nổi, phấn chấn
  every bean has its black
  (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm
  to get beans
  (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập
  to give somebody beans
  (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai
  like beans
  hết sức nhanh, mở hết tốc độ
  a hill of beans
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể
  to know how many beans make five
  láu, biết xoay xở
  to know beans
  láu, biết xoay xở
  old bean
  (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vòi phun (khai thác)

  Xây dựng

  đậu

  Kỹ thuật chung

  hạt

  Giải thích EN: A small protruding device used to slow the flow of a liquid from a pipe or a well.

  Giải thích VN: Một chi tiết nhỏ có dạng lồi dùng để giảm tốc độ dòng chảy của một chất lỏng trong ống.

  van điều tiết

  Kinh tế

  đậu đỏ
  hột (cà phê)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X