• (đổi hướng từ Thwarted)
  /θwɔ:t/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Ngang (trái với dọc)

  Danh từ

  Ván ngang (chỗ ngồi ngang trên thuyền cho người chèo thuyền)

  Ngoại động từ

  Cản trở, ngăn trở, phá ngang, làm trở ngại (một kế hoạch..)
  to thwart the enemy's plans
  phá kế hoạch của địch
  to thwarted ambitions
  những tham vọng bị phá ngang

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X