• (đổi hướng từ Tramped)
  /træmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bước đi nặng nề; tiếng bước chân nặng nề
  the tramp of marching soldiers
  tiếng chân bước nặng nề của đoàn quân
  Sự lặn lội (sự đi bộ qua một khu vực, nhất là một quãng đường xa và mệt nhọc); chuyến đi bộ dài
  Kẻ lang thang, người sống lang thang; lối sống lang thang
  to be on the tramp
  đi lang thang
  (hàng hải) tàu chở hàng không chạy theo tuyến đường nhất định (gặp hàng đâu chở đấy) (như) tramp steamer
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà đĩ thoã, người đàn bà dâm ô, người đàn bà không có đạo đức về mặt tình dục

  Ngoại động từ

  Bước nặng nề
  tramp the streets looking for work
  lê bước qua các phố để tìm kiếm công ăn việc làm
  Đi bộ, cuốc bộ
  We'll have to tramp it
  Chúng ta sẽ phải cuốc bộ quãng đường ấy
  Đi lang thang
  to tramp the streets
  đi lang thang khắp phố
  Đi thám hiểm, du khảo

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tàu hàng không định kỳ
  tramp trade
  nghề vận tải tàu hàng không định kỳ
  tàu không có hàng định kỳ
  tramp trade
  nghề vận tải tàu không có hàng định kỳ
  tàu rông
  tramp trade
  ngành tàu rông
  tramp trade
  nghề chạy tàu rông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X