• (đổi hướng từ Blazes)
  /'blæðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọn lửa
  Ánh sáng chói; màu sắc rực rỡ
  Sự rực rỡ, sự lừng lẫy ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the flowers make a blaze of colours in the garden
  trong vườn hoa đua nở phô màu rực rỡ
  in the full blaze of one's reputation
  trong thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy nhất
  Sự bột phát; cơn bột phát
  a blaze of anger
  cơn giận đùng đùng
  ( số nhiều) (từ lóng) địa ngục
  Vết lang trắng trên trán (bò, ngựa)
  Vết cắt làm dấu trên vỏ cây
  Lời nói dối trắng trợn
  to go blazes!

  Xem go

  like blazes
  dữ dội, mãnh liệt, điên lên

  Ngoại động từ

  Loan báo
  Đánh dấu vào vỏ cây
  to blaze a trail
  đi đầu, đi tiên phong

  Nội động từ

  Cháy dữ dội
  Chiếu sáng rực
  Nổi cơn tam bành
  to blaze away
  bắn liên tục, bắn như mưa
  Phát biểu sôi nổi
  blaze away!
  nói đi!

  Chuyên ngành

  Dệt may

  màu sặc sỡ
  màu lấp lánh

  Xây dựng

  chỗ đẽo vết vạt
  sự vạt đường xoi

  Kỹ thuật chung

  cháy rực
  chỗ gọt vết vạt
  ngọn đèn sáng
  ngọn lửa
  ngọn lửa sáng
  ngòn lửa sáng chói
  rực sáng
  sáng chói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X