• /´ʃæsi/

  Cơ khí & công trình

  càng (máy bay, xe)
  khung gầm (ô tô)

  Ô tô

  khung gầm (thân xe)
  khung gầm ô tô

  Xây dựng

  giàn (xe, máy)

  Điện

  khung (giàn máy)
  giàn máy

  Giải thích VN: Thùng hoặc sườn bằng kim loại để gắn và mắc dây các bộ phận điện tử.

  Kỹ thuật chung

  bệ máy
  cái khuôn
  khung

  Giải thích VN: Là khung kim loại mà các khối điện tử như bảng mạch in, quạt, bộ nguồn được lắp trên đó.

  backbone chassis
  khung chính
  box-type chassis
  khung hộp
  chassis bracket set
  giá đỡ để hàn khung
  chassis frame
  khung sườn xe
  chassis ground
  nền khung
  chassis lubrication
  việc bôi trơn khung xe
  chassis member
  cấu kiên khung gầm
  chassis number
  số khung xe
  chassis section
  bộ phận khung xe
  chassis spring
  nhíp khung xe
  ladder chassis or US ladder frame
  khung xe hình cái thang
  LKW chassis-cab
  khung cabin LKW
  lorry chassis
  khung gầm xe tải
  punt chassis
  khung xe phía sau
  separate chassis
  khung gầm loại tách rời
  khung gầm

  Giải thích EN: Any major part or framework of an assembly to which other parts are attached, such as the frame upon which an automobile body is mounted or the frame on which the components of an elec- tronic device, such as a radio, are mounted.

  Giải thích VN: Các khung hay bộ phận chủ yếu của một tổ hợp mà các phần khác được gắn vào, như một khung trên đó đặt một xe ô tô hay các khung trên đó đặt các cấu kiện của một thiết bị điện tử, ví dụ một rađiô.

  chassis member
  cấu kiên khung gầm
  lorry chassis
  khung gầm xe tải
  separate chassis
  khung gầm loại tách rời
  khung sườn
  chassis frame
  khung sườn xe
  khung xe
  chassis lubrication
  việc bôi trơn khung xe
  chassis number
  số khung xe
  chassis section
  bộ phận khung xe
  chassis spring
  nhíp khung xe
  ladder chassis or US ladder frame
  khung xe hình cái thang
  punt chassis
  khung xe phía sau
  đế máy
  satxi
  box-type chassis
  satxi hộp
  chassis ground
  đất satxi
  chassis member
  chi tiết satxi

  Địa chất

  khung, gầm, bệ đỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X