• (đổi hướng từ Conglomerating)
  /kən´glɔmərit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khối kết
  (địa lý,địa chất) cuội kết

  Tính từ

  Kết thành khối tròn, kết khối

  Động từ

  Kết khối, kết hợp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kế tụ
  đá kết nham

  Kỹ thuật chung

  kết tụ
  khối kết
  đá mảnh vụn
  mảnh đá vụn

  Kinh tế

  công ty đại tổ hợp
  cônglômêra
  conglomerate amalgamation
  hợp nhất thành cônglômêra
  conglomerate merger
  nhập thành cônglômêra
  đại xí nghiệp liên hiệp
  sự kết hợp thành đại xí nghiệp liên hiệp
  tổ hợp độc quyền kinh tế
  xí nghiệp tập đoàn
  conglomerate amalgamation
  sự tổ hợp thành xí nghiệp tập đoàn
  conglomerate takeover
  tiếp quản xí nghiệp tập đoàn

  Địa chất

  cuội kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X