• /´eməri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột mài

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bột mài (corundum)

  Cơ - Điện tử

  Bột mài (conrundum…)

  Kỹ thuật chung

  bột mài

  Giải thích EN: 1. a dark-brown, fine-grained variety of corundum that contains aluminum oxide in iron oxide; used as an abrasive for buffing and polishing.a dark-brown, fine-grained variety of corundum that contains aluminum oxide in iron oxide; used as an abrasive for buffing and polishing. 2. composed of, covered with, or relating to such a substance. Thus, emery board, emery cake, emery cloth, emery paper, emery stone, and so on.composed of, covered with, or relating to such a substance. Thus, emery board, emery cake, emery cloth, emery paper, emery stone, and so on. Giải thích VN: 1. Lượng khoáng coruddum phong phú màu nâu tối đã được nghiền nhỏ chứa oxit ///nhôm và oxit sắt; được dùng làm chất mài và đánh bóng. 2. Bao gồm, được bao phủ bởi hay có kiên quan tới những chất như vậy.

  bột nhám
  emery cloth
  vải thấm bột nhám
  emery grinder
  máy mài bằng bột nhám
  emery grinding machine
  máy mài bằng bột nhám
  đồ nhám
  nhám
  canvas emery
  vải bố nhám
  emery cloth
  vải nhám
  emery cloth
  vải thấm bột nhám
  emery clothes
  vải nhám
  emery grinder
  máy mài bằng bột nhám
  emery grinding machine
  máy mài bằng bột nhám
  emery vice
  ê tô đá nhám
  emery wheel
  bánh mài bằng đá nhám
  emery-paper
  giấy nhám
  ráp
  vật liệu mài

  Địa chất

  đá mài, bột mài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X