• Thông dụng

  Danh từ

  Thác nước
  Sức, lực, sức mạnh
  physical force
  sức mạnh vật chất
  moral force
  sức mạnh tinh thần
  Vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc
  by force
  bằng vũ lực bắt buộc
  by force of circumstances
  do hoàn cảnh bắt buộc
  (số nhiều) lực lượng
  armed forces
  lực lượng vũ trang
  the people's police forces
  lực lượng công an nhân dân.
  Ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục
  there is force in what you say
  câu nói của anh có sức thuyết phục
  the force of an argument
  sức thuyết phục của một lý lẽ
  Sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động
  to describe something with much force
  tả cái gì rất sinh động
  (pháp lý) hiệu lực
  the law remains in force
  điều luật đó còn có hiệu lực
  to come into force
  có hiệu lực
  to put an act in force
  thi hành một đạo luật
  Ý nghĩa
  the force of a clause
  ý nghĩa của một điều khoản
  (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng
  internal force
  lực trong, nội lực
  external force
  lực ngoài, ngoại lực
  conservation of force
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự bảo toàn năng lượng
  by force of
  do nhờ, bằng cách
  in great force
  mạnh mẽ, sung sức

  Ngoại động từ

  Dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc
  to force one's way into a house
  dùng vũ lực xông vào nhà
  to force a statement out of somebody
  bắt ai phải khai ra (tuyên bố) cái gì
  to force something upon somebody
  ép buộc ai phải nhận cái gì
  to force a woman
  hãm hiếp một người đàn bà
  Phá (cửa); bẻ (khoá)
  (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra)
  to force a card
  làm cho phải lấy một lá bài nào đó (khi làm trò quỷ thuật bằng bài tẩy)
  Ép, gượng
  to force the pace
  tăng tốc độ để ép đối phương chóng mệt (trong cuộc chạy thi)
  to force a word
  dùng ép một từ
  to force a smile
  gượng cười
  to force one's voice
  ép giọng
  Làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn
  Thúc đẩy, đẩy tới
  to force a process
  thúc đẩy một quá trình
  Cưỡng đoạt, chiếm
  to force something out of someone's hand
  cưỡng đoạt cái gì ở tay ai
  to force an enemy stronghold
  chiếm một đồn địch
  to force someone's hand
  bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động
  Bắt ai phải công nhận một chính sách

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Bất khả kháng
  Bất khả kháng là các trường hợp xảy ra do thiên tai, chiến tranh, náo loạn hoặc các trường hợp không lường trước đột ngột xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một công việc nào đó. Trong đấu thầu, gặp trường hợp bất khả kháng thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong hợp đồng, gặp trường hợp bất khả kháng không thực hiện được những điều khoản của hợp đồng thì được coi là không bị vi phạm hợp đồng

  Xây dựng

  Tổn phí thêm do trường hợp bất khả kháng gây ra

  Kinh tế

  trường hợp bất khả kháng
  cause of force majeure
  nguyên nhân trường hợp bất khả kháng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X