• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác gelatine

  Danh từ

  Gelatin
  blasting gelatine
  chất nổ nitroglyxerin

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chất giêlatin

  Giải thích EN: 1. a bland, jellylike protein mixture derived by boiling the skin, bones, and other tissues of animals; used as a thickener and stabilizer in foods and manufactured products, and in photographic film, adhesives, and capsules for pharmaceuticals.a bland, jellylike protein mixture derived by boiling the skin, bones, and other tissues of animals; used as a thickener and stabilizer in foods and manufactured products, and in photographic film, adhesives, and capsules for pharmaceuticals. 2. any similar substance not derived from animals.any similar substance not derived from animals.

  Giải thích VN: 1. một hỗn hợp protêin đông nhạt chiết bằng cách luộc da, xương, hay các mô khác của động vật; được dùng như một chất làm dày hay chất làm ổn định trong các sản phẩm công nghiệp thực phẩm và sản xuất, và trong các phim chụp ảnh, chất kết dính, bao vỏ dược phẩm. 2. các chất tương tự không được chiết từ động vật.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  keo
  keo động vật

  Nguồn khác

  Địa chất

  gelatin, keo động vật, thuốc nổ nitroglixerin

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X