• (đổi hướng từ Wiped)
  /waɪp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lau sạch, sự xoá sách, sự chùi sạch
  (từ lóng) cái tát, cái quật
  (từ lóng) khăn tay

  Ngoại động từ

  Lau chùi, làm khô, làm sạch
  to wipe one's face
  lau mặt
  to wipe something dry
  lau khô một vật gì
  to wipe one's eyes
  lau nước mắt, thôi khóc
  to wipe the dishes
  lau đĩa
  Cọ (mảnh vải..) lên bề mặt cái gì
  to wipe a damp sponge across one's face
  cọ miếng cao su xốp ướt lên mặt
  Lau sạch, tẩy, xoá
  to wipe the writing from the blackboard
  xoá chữ viết trên bảng đen
  to wipe at
  (từ lóng) quật, tống cho một quả; giáng cho một đòn
  to wipe away
  tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)
  to wipe off
  lau đi, lau sạch, tẩy đi
  Làm tắt (một nụ cười)
  Thanh toán, trả hết, giũ sạch (nợ cũ)
  Quên đi, xoá sạch (mối bất hoà cũ...)
  to wipe up
  lau sạch, chùi sạch
  to wipe up the spilt milk off the floor
  chùi sạch chỗ sữa đổ ra sàn nhà
  to wipe someone's eye
  (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
  to wipe the floor with somebody
  (thông tục) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)
  (thông tục) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ); đánh bại nhục nhã
  to wipe something off the face of the earth/off the map
  phá hủy, hủy diệt hoàn toàn cái gì
  to wipe the slate clean
  quên những lỗi lầm đã qua, quên những xúc phạm đã qua; khởi sự lại
  to wipe something out
  lau chùi, lau sạch bên trong (cái bát...)
  Xoá đi, bỏ đi (vật gì)
  Phá hủy hoàn toàn
  Tiêu diệt (quân đội); triệt hạ (thành phố)
  Thanh toán, trả hết (nợ); rửa (nhục)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phạm vi gạt hình

  Kỹ thuật chung

  chùi
  wipe pattern
  mẫu lau chùi
  lau chùi
  wipe pattern
  mẫu lau chùi
  lau, chùi, xóa
  sự xóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X