• (đổi hướng từ Tracts)
  /trækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dải đất rộng, vùng đất rộng
  huge tracts of forest
  các vùng rừng rộng lớn
  (địa lý,địa chất) vùng, miền, dải
  a narrow tract of land
  một dải dất hẹp
  Bộ máy, đường (hệ thống các bộ phận giống (như) ống nối với nhau mà cái gì đi qua)
  the digestive tract
  bộ máy tiêu hoá, đường tiêu hoá
  (từ cổ,nghĩa cổ) khoảng (thời gian)
  Luận văn ngắn (về tôn giáo; đạo đức); tiểu luận
  Những câu thơ trong Kinh Thánh dùng trong các dịp lễ
  (giải phẫu) ống; bó
  genital tract
  ống sinh dục
  nerve tract
  bó thần kinh

  Chuyên ngành

  Y học

  đường, bó

  Kỹ thuật chung

  đất đai

  Giải thích EN: A real-estate development containing tract houses.

  Giải thích VN: Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm cả nhà đất.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X