• (đổi hướng từ Maintained)
  /mein´tein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giữ gìn, duy trì; bảo vệ
  to maintain friendly relations
  duy trì những quan hệ hữu nghị
  to maintain an attitude
  giữ một thái độ
  to maintain a road
  bảo quản một con đường
  Bảo dưỡng (máy móc); bảo quản (đường sá, nhà cửa...)
  Duy trì (mức sống; đời sống)
  Kiên định; giữ vững, không rời bỏ (ý kiến, quan điểm); chủ trương; bênh vực
  to maintain one's position
  giữ vững vị trí của mình
  Bảo vệ, xác nhận rằng (vị trí chiến đấu; công sự...)
  to maintain one's opinion
  bảo vệ ý kiến của mình
  Nuôi, cưu mang
  to maintain a large family
  nuôi một gia đình đông con

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gìn giữ, bảo quản; sửa chữa

  Kỹ thuật chung

  bảo dưỡng
  bảo quản
  bảo trì
  chống đỡ
  khai thác
  đồ nghề
  dụng cụ
  duy trì
  gìn giữ
  giữ
  giữ gìn
  sửa chữa
  tu sửa

  Kinh tế

  bảo dưỡng
  bảo quản
  duy trì
  giữ
  giữ gìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X