• (đổi hướng từ Invited)
  /in'vait /

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mời
  Đem lại
  carelessness invites accidents
  sự cẩu thả thường đem lại tai nạn
  Lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng
  a scenery which invites a painter's brush
  một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ

  Nội động từ

  Đưa ra lời mời
  Lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng
  danh từ, (thông tục)
  Sự mời; lời mời
  Giấy mời

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X