• (đổi hướng từ Merchants)
  /'mə:t∫ənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà buôn; thương gia
  Người say mê một lĩnh vực nào đó
  a speed merchant
  người thích lái xe thật nhanh

  Tính từ

  Buôn, buôn bán
  merchant ship
  tàu buôn; thương thuyền
  merchant prince
  nhà buôn giàu, phú thương

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) nhà buôn

  Xây dựng

  nhà buôn

  Kỹ thuật chung

  buôn bán
  thương nghiệp

  Kinh tế

  buôn bán
  commission merchant
  người buôn bán hàng sách
  death merchant
  người buôn bán vũ khí
  export merchant
  nhà buôn bán xuất khẩu
  wealthy merchant
  nhà buôn bán giàu có
  đẩy mạnh việc bán
  người buôn bán
  commission merchant
  người buôn bán hàng sách
  death merchant
  người buôn bán vũ khí
  thuộc về thương mại
  thương nhân
  Chinese merchant
  thương nhân Trung Quốc
  export merchant
  thương nhân xuất khẩu
  import merchant
  thương nhân nhập khẩu
  leading merchant
  thương nhân dẫn đầu
  substantial merchant
  thương nhân giàu có
  travelling merchant
  thương nhân lưu đông
  travelling merchant
  thương nhân lưu động
  việc câu khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X