• (đổi hướng từ Onself)
  /self/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đồng màu, cùng màu
  Một màu (hoa)
  Cùng loại
  wooden tool with self handle
  dụng cụ bằng gỗ với cán cũng làm bằng gỗ

  Danh từ, số nhiều .selves

  Bản thân mình, cái tôi; cá tính của ta; phần đặc biệt trong bản chất ta
  the consciousness of self
  sự nhận thức được về bản thân mình
  One's former self
  Bản thân mình trước
  One's better self
  Bản thân mình với những ý nghĩ, động cơ cao thượng hơn
  One's second self
  Người bạn chí thân của mình, người bạn nối khố của mình; cánh tay phải của mình
  Lợi ích bản thân, thú vui bản thân; sự chăm chú vào lợi ích bản thân, sự chăm chú vào thú vui bản thân
  self is a bad guide to happiness
  chỉ chăm chú vào mình thì khó đạt được hạnh phúc
  Hoa đồng màu
  (kinh doanh), (đùa cợt) bản thân anh, bản thân tôi, bản thân nó..
  a ticket admitting self and friend
  vé vào của bản thân và bạn
  our noble selves
  bọn quý tộc chúng tao

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản thân

  Kinh tế

  cho bản thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X