• /¸pri:´stress/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tạo ứng suất trước (trong các cột chống) để chống lại sức nặng đè lên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dự ứng lực, ứng suất trước

  Xây dựng

  dự ứng suất
  effective prestress
  dự ứng suất có hiệu
  initial prestress
  dự ứng suất ban đầu

  Kỹ thuật chung

  dự ứng lực
  gia cố lực

  Giải thích EN: To apply an internal force, such as tension wire or cable, to a structure so that it will withstand its working load more effectively or with less deflection. Giải thích VN: Cung cấp một nội lực như cho dây hay dây cáp cao thế vào một kết cấu sao cho kết cấu này có thể chịu tải hiệu quả hơn hoặc ít bị lệch hơn.

  ứng lực trước
  imposition of the prestress
  sự áp đặt ứng lực trước
  ứng suất trước
  external prestress
  ứng suất trước bên ngoài
  final prestress
  ứng suất trước cuối cùng
  immediate losses of prestress
  mất mát ứng suất trước tức thời
  inner prestress
  ứng suất trước bên trong
  loss of prestress
  mất mát ứng suất trước
  loss of prestress due to friction
  mất mát ứng suất trước do ma sát
  loss of prestress due to relaxation of steel
  mất mát ứng suất trước do chùng cốt thép
  stress due to prestress
  ứng suất do gây ứng suất trước
  temporary prestress
  ứng suất trước tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X