• /ri´seʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lùi lại, sự thụt lại, sự lùi vào, sự thụt vào; chỗ thụt vào, chỗ lõm vào (ở tường)
  Sự rút đi
  (kinh tế) tình trạng buôn bán ế ẩm; tình trạng sản xuất giảm sút; cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn kỳ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự suy thoái kinh tế, sự thụt vào, sự rút, sự lùi

  Cơ - Điện tử

  Sự ra khớp, sự chệch

  Toán & tin

  thoái, suy thoái

  Kỹ thuật chung

  biển thoái
  sự rút
  sự thoái lui
  recession of valley sides
  sự thoái lui của sườn thung lũng
  suy thoái so

  Kinh tế

  sự suy thoái
  growth recession
  sự suy thoái về tăng trưởng (kinh tế)
  mild recession
  sự suy thoái từ từ
  worldwide recession
  sự suy thoái kinh tế trên toàn thế giới
  sự suy thoái (về kinh tế, thương mại)
  suy thoái
  anti-recession
  chống suy thoái
  economic recession
  suy thoái kinh tế
  growth recession
  sự suy thoái về tăng trưởng (kinh tế)
  mild recession
  sự suy thoái từ từ
  minor recession
  suy thoái kinh tế nhẹ
  recession period
  thời kỳ suy thoái (kinh tế)
  recession phase
  giai đoạn suy thoái (kinh tế)
  recession process
  quá trình suy thoái (kinh tế)
  recession year
  năm suy thoái (kinh tế)
  worldwide recession
  sự suy thoái kinh tế trên toàn thế giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X