• (đổi hướng từ Rifled)
  /'raifl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường rãnh xoắn (ở nòng súng)
  Súng có nòng xẻ rãnh xoắn; súng trường

  Ngoại động từ

  Cướp, lấy, vơ vét (đồ đạc của người nào); lục lọi và cuỗm hết (tiền bạc của người nào)
  to rifle a cupboard of its contents
  vơ vét hết đồ đạc trong tủ
  to rifle someone's pocket
  lục lọi và cuỗm hết các thứ ở trong túi ai
  Xẻ rãnh xoắn ở nòng súng trường để cho viên đạn xoáy tròn khi bắn ra
  Bắn vào (bằng súng trường)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường rãnh xoắn

  Cơ - Điện tử

  Rãnh, rãnh nòng, (v) xẻ rãnh, cắt rãnh

  Kỹ thuật chung

  khương tuyến
  nét khắc
  đường ren
  máng
  rãnh
  rifle grip
  dụng cụ kẹp có rãnh
  rifle microphone
  micrô có khía rãnh
  rãnh nòng súng
  rãnh xoắn

  Giải thích EN: A borehole that has a spiral groove.

  Giải thích VN: Hố đất có đường rãnh xoắn ốc.

  súng có rãnh nòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  order , organize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X