• (đổi hướng từ Sacrifices)
  /ˈsækrəˌfaɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cúng thần; sự tế lễ; vật hiến tế
  to kill a sheep as a sacrifice
  giết một con cừu làm vật tế thần
  Sự hy sinh; vật hy sinh
  to make sacrifices for the fatherland
  hy sinh vì tổ quốc
  the last (great) sacrifice
  sự tử trận (hy sinh) vì nước
  Sự bán lỗ; hàng bán lỗ; sự lỗ

  Ngoại động từ

  Cúng, cúng tế
  Hy sinh
  to sacrifice one's whole life to the happiness of the people
  hy sinh tất cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân
  Bán lỗ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hiến tế

  Kỹ thuật chung

  hy sinh

  Kinh tế

  bán lỗ
  hàng bán lỗ
  sự bán lỗ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  hold , refuse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X