• (đổi hướng từ Shaved)
  /ʃeiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cạo (râu, mặt, đầu)
  to have a shave
  cạo râu, cạo mặt
  Cái bào (gỗ...)
  Sự đi sát gần; sự suýt bị (tai nạn)
  to have a close shave of it
  suýt nữa thì nguy, tí nữa thì chết
  Sự đánh lừa, sự lừa bịp

  Ngoại động từ shaved (hoặc) shaved, .shaven

  Cạo (râu, mặt, đầu)
  Bào, đẽo (gỗ); cắt sát (cỏ)
  Lướt, xượt, phớt qua, chạm, đi sát gần
  to shave another car
  lướt sát qua một chiếc xe khác
  Hụt, suýt
  to shave death
  súyt chết

  Nội động từ

  Cạo râu, cạo mặt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khó mặc cả, khó chơi (trong chuyện làm ăn)

  Cấu trúc từ

  to shave something off (something)
  bào, cạo, lạng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bào sơ qua

  Cơ - Điện tử

  Sự cạo, sự bào, (v) cạo, bào, cà răng

  Y học

  cà (răng)

  Kỹ thuật chung

  bào
  cái bào
  cạo bào
  cắt

  Kinh tế

  sự cạo lông
  sự cạo râu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X