• (đổi hướng từ Veterans)
  /ˈvɛtərən, ˈvɛtrən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người từng trải, người kỳ cựu (nhất là với tư cách một người lính)
  the veterans of the teaching profession
  những người kỳ cựu trong nghề dạy học
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cựu chiến binh (như) vet

  Tính từ

  Kỳ cựu
  a veteran statesman
  một chính khách kỳ cựu
  a veteran soldier
  lính kỳ cựu
  veteran troops
  quân đội thiện chiến
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) cựu chiến binh
  veteran service
  sở cựu chiến binh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X