• Ngoại động từ

  Chống, đỡ
  Appuyer un mur par des arc-boutants
  dựng các trụ để đỡ tường
  Tựa, dựa, tì, ấn
  Appuyer une échelle contre un mur
  dựa thang vào tường
  Appuyer son dos contre la porte
  tựa lưng vào cửa
  Appuyer sa tête sur un fauteuil
  tựa đầu vào ghế bành
  Appuyer ses dires sur des preuves
  dựa vào chứng cứ mà nói
  Appuyer ses coudes sur la table
  tì khuỷu tay lên bàn
  Terrasser son adversaire et lui appuyer le genou sur la poitrine
  quật ngã đối thủ và tì đầu gối lên ngực hắn
  Giúp đỡ, ủng hộ, bênh vực
  Appuyer les faibles
  bênh vực người yếu
  Appuyer une demande
  ủng hộ đơn xin
  Appuyer un candidat
  ủng hộ một ứng cử viên
  Appuyer une attaque par l'aviation
  dùng không quân yểm hộ một cuộc tấn công
  Phản nghĩa Enlever, ôter, retirer. Lâcher. Opposer ( s'), refuser, réfuter, rejeter. Effleurer, glisser, négliger

  Nội động từ

  Tựa, dựa
  Le pied de la table n'appuie pas sur le plancher
  chân bàn không chấm (tựa lên) mặt sàn
  Ấn xuống
  Appuyer sur la plume
  ấn ngòi bút xuống
  Appuyer sur le bouton
  ấn nút
  Appuyer sur la détente
  bóp cò súng
  Appuyer sur l'accélérateur
  đạp ga, nhấn ga (xe ô tô)
  Nhấn mạnh
  Appuyer sur un mot
  nhấn mạnh vào một từ
  Appuyer sur une question
  nhấn mạnh vào một vấn đề
  Hướng về
  Appuyer sur la gauche
  hướng về bên tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X