• Ngoại động từ

  Lăn
  Rouler un tonneau
  lăn một cái thùng
  Rouler de la pâte
  lăn bột, cán bột
  Đảo (đi đảo lại)
  Rouler les yeux
  đảo mắt
  Cuốn
  Rouler une cigarette
  cuốn điếu thuốc lá
  Rouler une tôle
  cuốn lá tôn
  (nông nghiệp) lăn mặt
  Rouler un champ
  lăn mặt ruộng
  Phát âm rung lưỡi (chữ r)
  (nghĩa bóng) ngẫm nghĩ một dự kiến trong đầu
  (thân mật) đánh lừa
  Rouler un acheteur
  đánh lừa khách mua hàng
  rouler carrosse carrosse
  carrosse
  rouler sa bosse bosse
  bosse

  Nội động từ

  Lăn
  Une larme qui roule sur la joue
  một giọt nước mắt lăn trên má
  Chạy (xe cộ)
  Automobile qui roule bien
  xe ô tô chạy bon
  Đi (xe gì)
  Rouler en limousine
  đi ô tô hòm
  Tròng trành (tàu, thuyền)
  Ì ầm
  Le tonnerre roule sur nos têtes
  sấm ì ầm trên đầu chúng ta
  Luân lưu (tiền vốn)
  Luân phiên
  Les membres de ce tribunal roulent entre eux
  các thẩm phán của tòa án này luân phiên nhau (xét xử)
  Lang thang
  Il a beaucoup roulé dans sa vie
  hắn đã lang thang nhiều trong đời
  (nghĩa bóng) quay cuồng
  Mille projets roulaient dans sa tête
  hàng nghìn dự án quay cuồng trong đầu óc anh ấy
  Bàn đến
  La conversation a roulé sur la victoire
  câu chuyện đã bàn đến chiến thắng
  [[�a]] roule
  (thông tục) công việc trôi chảy
  rouler sur l'or or
  or

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X