• Thông dụng

  Fluorescent lamp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  florescence lamp
  fluorescent lamp

  Giải thích VN: Dđèn phóng điện kiểu ống trong đó sự ion hóa hơi thủy ngân tạo ra bức xạ làm kích hoạt lớp bọc huỳnh quang bề mặt trong của ống thủy [[tinh. ]]

  đèn (huỳnh quang) ống
  tubular fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang cỡ thu gọn
  compact fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang khởi động nhanh
  rapid start fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang nung trước
  preheat fluorescent lamp
  đèn huỳnh quang ống
  tubular fluorescent lamp
  fluorescent lighting
  giá mắc đèn huỳnh quang
  fluorescent lighting strip
  fluorescent tube
  giá mắc đèn huỳnh quang
  fluorescent tube rack
  đèn huỳnh quang catốt lạnh
  Cold Cathode Fluorescent Tube (CCFT)
  luminescence lamp
  luminescent lamp
  neon lamp
  tubular incandescent lamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X