• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flight line
  flight path
  giữ thăng bằng đường bay
  flight path levelling
  máy tính dẫn đường bay
  flight-path computer
  đặt vào đường bay
  inject into a flight path
  độ dốc đường bay
  flight path angle
  đường bay cất cánh
  takeoff flight path
  đường bay chủ định
  intended flight path
  đường bay thực tế
  actual flight path
  đường bay được bảo đảm
  guaranteed flight path
  đường bay được chỉ thị
  indicated flight path
  flight strip
  đường bay chính
  main flight strip
  lane
  path
  bộ định vị đường bay
  glide path localizer
  giữ thăng bằng đường bay
  flight path levelling
  máy tính dẫn đường bay
  flight-path computer
  đặt vào đường bay
  inject into a flight path
  điểm giữa của đường bay
  midpoint of path
  độ dốc đường bay
  flight path angle
  đường bay cất cánh
  takeoff flight path
  đường bay chờ
  holding path
  đường bay chủ định
  intended flight path
  đường bay kiểu đạn đạo
  ballistic path
  đường bay theo đường tròn lớn
  great circle path
  đường bay thực tế
  actual flight path
  đường bay được bảo đảm
  guaranteed flight path
  đường bay được chỉ thị
  indicated flight path

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  air lane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X