• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fire point

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  burning point

  Giải thích VN: Nhiệt độ thấp nhất tại đó một chất dễ bắt lửa sẽ bốc cháy khi một que diêm đang cháy được đưa lại gần bề mặt của ; được dùng trong các thí nghiệm về an [[toàn. ]]

  Giải thích EN: The lowest temperature at which an inflammatory oil will light when a burning match is held near its exposed surface; used in safety tests.

  flow point
  melting point
  bitum điểm chảy cao
  high-melting point asphalt
  point of fluidity
  pour point
  chất làm hạ điểm chảy
  pour point depressant
  chất ức chế điểm chảy
  pour point depressant
  yielding point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X