• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  header

  Giải thích VN: Ống dẫn hoặc ống nhiều cửa ra hoặc các ống liên kết thường đặt song song, đóng vai trò chính trong phân phối lượng [[nước. ]]

  Giải thích EN: A conduit or pipe having many outlets or connected pipes that are usually parallel, serving as a central point of distribution for the contents.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ejector
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  ejector-type trim exhaust system
  ống phun hơi
  steam ejector
  ống phun hơi
  steam-jet ejector
  flushpipe
  gun
  injection pipe
  injection tube
  injector pipe
  jet
  jet nipple
  jet pipe
  muzzle
  nebulizer
  nozzle
  ống phun cát
  sand blowing nozzle
  ống phun
  pulverizing nozzle
  ống phun quay được (tàu trụ)
  rotable nozzle
  ống phun thành bụi
  pulverizing nozzle
  ống phun tia
  jet nozzle
  ống phun xả
  exhaust nozzle
  sparge pipe
  spray pipe
  spray-gun
  squirt
  ống phun dầu
  grease squirt

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  header

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X