• Thông dụng

  Động từ

  To comfort, to console
  không thể an ủi anh ta khi đứa con trai duy nhất của anh ta thi hỏng
  nothing can console him when his only son fails in examination
  sự an ủi niềm an ủi
  consolation, solace, comfort
  an ủi ai
  to pour comfort into someone's heart
  một chút an ủi
  a grain of comfort
  những lời an ủi
  Words of consolation
  họ tìm nguồn an ủi người mẹ mến yêu
  they seek solace from their beloved mother
  nàng nguồn an ủi cuối cùng của tôi
  She is my last solace
  giải an ủi
  consolation prize
  tính cách an ủi
  consolatory
  một bức thư an ủi
  a consolatory letter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  comfort

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X