• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  finance statement
  financial report
  báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm
  comprehensive annual financial report
  financial return
  financial statement
  bản báo cáo tài chính thông thường
  common size financial statement
  bản báo cáo tài chính tiêu chuẩn
  standardized financial statement
  bản báo cáo tài chính tổng hợp
  combined financial statement
  bản báo cáo tài chính tổng hợp
  conglomerate financial statement
  bản báo cáo tài chính đã được (kế toán viên) xác nhận
  certified financial statement
  bảng báo cáo tài chính (kèm) thuyết minh
  descriptive financial statement
  báo cáo tài chính hỗn hợp
  combined financial statement
  báo cáo tái chính hợp nhất
  consolidated financial statement
  báo cáo tài chính hợp nhất
  consolidated financial statement
  báo cáo tài chính so sánh
  comparative financial statement
  báo cáo tài chính mục đích đặc biệt
  special purpose financial statement
  phân tích bảng báo cáo tài chính
  financial statement analysis
  phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
  vertical analysis of financial statement
  sự kiểm tra bảng báo cáo tài chính
  financial statement audit
  việc xác nhận các báo cáo tài chính
  financial statement assertion
  treasurer's report

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X