• Thông dụng

  Động từ

  To tender
  bỏ thầu xây một cái cầu
  to tender for the construction of a bridge

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bid
  make a bid
  make a bid (to...)
  tender
  báo giá bỏ thầu
  tender offer
  báo giá bỏ thầu, sự mua lại cổ quyền, (sự) bán đấu giá
  tender offer
  bỏ thầu cung cấp hàng hóa
  tender for a supply of goods
  bỏ thầu cung cấp hàng hóa
  tender for a supply of goods (to...)
  bỏ thầu nhận thầu
  contract tender
  bỏ thầu đích danh
  tender specified bidder
  chứng khoán được phát hành bằng cách bỏ thầu
  tender bills
  công khố phiếu, chứng khoán được phát hành bằng cách bỏ thầu
  tender bills
  giá bỏ thầu
  tender price
  giá khởi điểm (bỏ thầu)
  adjustable tender price
  sự bỏ thầu
  offer by tender
  sự bỏ thầu giá cao nhất
  highest tender
  sự bỏ thầu hạn chế
  restricted tender
  thủ tục bỏ thầu
  tender procedures
  tỉ lệ bỏ thầu
  tender rate
  tổng số tiền bỏ thầu
  tender sum
  tự bỏ thầu
  self-tender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X