• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  flashing flow

  Giải thích VN: Tính trạng của một chất lỏng ngay tại điểm sôi khi chảy qua một buồng gia nhiệt hay qua bộ đốt, tạo ra quá trình bay bơi dẫn đến một dòng chảy hơi nước 2 [[pha. ]]

  Giải thích EN: The state of a liquid at its boiling point when it flows through a heated chamber or passage and is heated, causing partial vaporization which results in a two-phase, vapor-liquid flow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X