• Thông dụng

  Danh từ
  accountancy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  account
  bản (kế toán) thanh toán nước
  water account
  bìa kế toán
  account card
  thẻ kế toán
  account card
  accounting
  ban kế toán tài vụ
  financial and accounting department
  chu kỳ kế toán
  accounting period
  chức vụ kế toán
  accounting position
  chương trình phụ kế toán
  accounting routine
  gói chương trình kế toán
  accounting package
  hệ thống kế toán
  accounting system
  hồ kế toán
  accounting records
  hối suất kế toán
  accounting exchange rate
  kế toán
  accounting code
  máy kế toán
  accounting machine
  máy kế toán bằng số
  numerical accounting machine
  máy kế toán chữ số
  alphanumeric accounting machine
  máy kế toán phím
  keyboard accounting machine
  máy kế toán điện
  EAM (electricalaccounting machine)
  máy kế toán điện
  electric accounting machine (EAM)
  máy kế toán điện tử
  electronic accounting machine
  máy tính kế toán
  accounting computer
  mức kế toán
  accounting level
  mức kế toán
  accounting rate
  mục nhập kế toán
  accounting entry
  phần mềm kế toán
  accounting software
  số kế toán
  accounting code number
  sự quản trị kế toán
  accounting management
  suất kế toán
  accounting rate
  tài liệu kế toán
  accounting documents
  tập tin kế toán
  accounting file
  tệp kế toán
  accounting file
  thiết bị kế toán
  accounting device
  book-keeping
  máy kế toán
  book keeping machine
  máy kế toán
  book-keeping machine
  người thao tác máy kế toán
  book-keeping machine operator
  người vận hành máy kế toán
  book-keeping machine operator
  sự thao tác kế toán
  book-keeping operation
  thiết bị kế toán
  book-keeping equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X