• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  crawl space

  Giải thích VN: Khu vực bên trên hoặc dưới không gian sinh hoạt trong một tòa nhà thường phải khi vào khu vực này chúng độ cao thấp hơn độ cao trung bình của người, thường chứa hệ thống đường ống nước, hệ thống dây để bảo trì hoặc sửa chữa khi [[cần. ]]

  Giải thích EN: An area above or below the livable area within a building, accessible only by crawling on all fours, as the clearance is less than the height of an average human being; it allows access to plumbing and wiring for maintenance and repair functions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X