• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aerospace engineering

  Giải thích VN: Việc phát triển hoặc nghiên cứu các công nghệ khác nhau liên quan đến các loại máy bay, tàu trụ hoặc tên lửa được thiết kế để bay trong khí quyển Trái đất hoặc ngoài [[trụ. ]]

  Giải thích EN: The development and study of various technologies relating to aircraft, spacecraft, and missiles that are designed for flight in the earth's atmosphere and in outer space.

  aviation

  Giải thích VN: 1. Nghệ thuật, khoa học, công nghệ vận hành các loại phương tiện bay nặng hơn không khí. 2. Một công ty hay tổ chức liên quan đến việc phát triển, sản xuất máy bay. 3. Thuật ngữ chỉ máy bay quân [[sự. ]]

  Giải thích EN: 1. the art, science, technology, and process of operating heavier-than-air aircraft.the art, science, technology, and process of operating heavier-than-air aircraft.2. a corporation or other organization engaged in the development and manufacture of aircraft.a corporation or other organization engaged in the development and manufacture of aircraft.3. a term for military aircraft.a term for military aircraft.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X