• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air-arc furnace

  Giải thích VN: dùng để vận hành các ống khí bằng cách đốt nóng không khí làm bị giãn nở cực đại thoát ra khỏi ống chứa với vận tốc âm [[thanh. ]]

  Giải thích EN: A furnace used to power wind tunnels by superheating air so that it expands greatly and emerges from containment at supersonic speeds.

  gas furnace
  gas oven
  gas hole

  Giải thích VN: Lỗ rỗng hình thành trong suốt quá trình tạo lỗ vật liệu [[đúc. ]]

  Giải thích EN: A hollow that forms during cavitation in a material that has been cast.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X